Ordinært medlemskap

1 år på avtalegiro, pr.mnd.
(Første avdrag betales kontant i resepsjonen)

350,-

1 år, kontant

4200,-

1/2 år, kontant

2940,-

1 mnd, kontant

590,-

Dagsmedlemskap

150,-